ЯСЛЕНА ГРУПА "КАЛИНКИ"

Ние сме малки калинки

хубави като картинки.

Имаме елеци червени.

с черни точки украсени.

И в нашата детска градинна

ние сме цяла дружина.

Весело тук си живеем

учим, играем и пеем.

 

Екип:

За тези слънчеви  деца с любов се грижат

мед.сестри леля Малинче,  леля Стефче, леля Васка

и леля Зорничка