ГРУПА„СЛЪНЧИЦЕ”

Слънчица сме двадесет и две

Сутрин се строяваме в редичка по две.

Към салона тичаме, гимнастиката много обичаме.

Тук приказките са чудесни, а игрите интересни.

Дружно пишем, смятаме, а понякога се и премятаме.

Но най-обичаме на двора да тичаме

и зад борчетата да надничаме.

Хубаво е в детската градина с такава слънчева дружина.

Екип:

За тези слънчица с любов се грижат 

г-жа Зашева,  г-жа Бежанска и леля Веска