Въвеждане задължително предучилищнообразование за деца на 4 годишна възраст

12.02.2021 13:30

Съгласно Решението на Общински съвет - Костенец за задължителното посещение на детска градина от 4 годишните деца е сключен Анекс към Правилника за дейността на детска градина "Здравец", утвърден от директора със заповед №115/03.02.2021 год.